Je hebt een e-mail gekregen die van e5 afkomstig lijkt te zijn? Controleer of het niet om een valse e-mail gaat:

  • We vragen je nooit om je login, wachtwoord of andere vertrouwelijke informatie per e-mail.
  • Let op het adres vanwaar de e-mail is verstuurd. e5 verstuurt enkel mails met een adres eindigend op "e5mode.be of e5.Be"
  • Beweeg, zonder te klikken, je muis over de link die vermeld is in de e-mail. Je ziet nu de bestemmingspagina van de link. Als deze e-mail niet naar de website van e5 verwijst, dan gaat het waarschijnlijk om een phishing e-mail.
  • Phishing e-mails bevatten vaak spelfouten en grammaticale fouten.

Wat moet je doen als je een valse e-mail hebt ontvangen?

1. Deel nooit je persoonlijke gegevens.
Te laat? Heb je toch je persoonlijke gegevens gedeeld? Verander zo snel mogelijk het wachtwoord van je account.

2.Antwoord niet op een phishing e-mail.
Te laat? Heb je toch een frauduleuze e-mail beantwoord? Verander zo snel mogelijk het wachtwoord van je account.

3. Klik nooit op een link in een valse e-mail.
Te laat? Heb je toch op een link geklikt? Verander zo snel mogelijk het wachtwoord van je account & scan je computer op virussen.

4. Verwittig ons.
Zend de e-mails door als bijlage in een nieuwe mail (dus niet doorsturen) naar onze klantendienst of bel ons op +32 3 760 39 75.

5. Doe aangifte via het nationale meldpunt voor misleiding, fraude & oplichting.
Het Meldpunt is een samenwerkingsverband van de Federale Politie, de FOD Financiën, de FOD Economie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Het meldpunt geeft je gericht advies en nuttige contactgegevens. Indien nodig stellen de bevoegde instanties een onderzoek in.